Leievilkår/personvern

Leievilkår.


Leievilkår for leie av tilhenger hos Grenland Utleie AS 


 • Førerkort

        Leietaker er ansvarlig for at den som benytter tilhengeren har gyldig førerkort i henhold til totalvekt på henger og bil. 

 

 • Bruk av tilhengeren 

         Leietaker er ansvarlig for at gjeldende lover, regler og forskrifter vedrørende tilhenger og dens anvendelse blir overholdt.

         Dette gjelder blant annet krav til sertifikatklassifisering, egenskaper ved trekkvogn,

         generelle lokale parkeringsbestemmelser og overlast m.m. 

         Utleieren er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting oppstått i forbindelse med bruk av det leide materiellet.

         Leietaker betaler eventuelle bøters som forekommer under leieperioden, herunder parkeringsbøter.

         Tilhengeren og alt det tilhørende utstyret er det leietaker som leier, dette kan da ikke benyttes av en tredjepart.

         Leietaker har det hele og fulle ansvar for tilhengeren samt tillhørende utstyr (fra og med besiktigelsen ved utlevering,                   til og med innlevering og avsluttende besiktigelse). 

 

 • Besiktigelsen 

         Leietaker har ved utlevering plikt til å påse at alt fungerer som det skal før vedkommende tar i bruk tilhengeren.

         Om det skulle oppdages feil eller mangler under besiktigelsen, skal dette påpekes til utleier.

         Om det viser seg at det er feil eller mangler på tilhenger ved utlevering,

         kan leietaker trekke seg fra leieperioden kostnadsfritt.

         Det er viktig å dokumentere feil eller skader på leieobjektet før den tas i bruk.

         Skader skal dokumenteres med bildedokumentasjon.

 

 • Stell av tilhengeren

         Leietaker skal ta vare på tilhengeren og dens tilhørende utstyr under hele leieperioden.

         Tilhengeren skal tilbakeleveres fri for søppel, jord mm.

         Har tilhengeren blitt møkkete under leietakers leieforhold skal hengeren spyles ren.

         Dersom dette ikke er gjort vil et gebyr på kr 300,- bli fakturert leietaker.

 

 • Skader og tyveri

         Ansvarlig leietaker er i hele leieperioden ansvarlig for skade på tilhengeren uansett årsak.

         Ved  skade plikter leietaker å dekke egenandelen på kr 4000,-

         Ved kjøp av egenandelsforsikring senkes egenandelen til kr 500,- (denne koster kr 500,- ekstra)

         Ved uhell er leietaker ansvarlig for å fylle ut skademelding, eventuelt i samarbeid med relevant tredjepart.

         Manglende eller feilaktig skademelding medfører at den totale kostnaden på tilhengeren blir rettet mot leietaker,

         dette gjelder uansett skade og ansvar.

Eventuelle mindre skader belastes leietaker ved tilbakelevering i henhold til prisliste for reservedeler,

samt et håndteringsgebyr på kr 500,-

Dersom tilhenger blir stjålet fra leietaker, skal vedkommende umiddelbart melde tyveriet til politiet og til utleier.

Kopi av anmeldelse sendes til: post@grenlandutleie.no.

For mer omfattende skade vil det bli oversendt et fakturakrav i henhold til reparasjonskostnader,

håndteringsgebyr og tap for driftsavbrudd.

Ved uaktsomhet som f.eks. overbelastning, overskriding av fartsgrensen, parkering uten sikring etc.

er leietaker ubegrenset ansvarlig for enhver skade og/eller forsvinning/tyveri.

 

 • Bestilling, depositum  og betaling 

Bestilling gjøres enten via telefon, drop in eller online bestilling på www.grenlandutleie.no.

Der velger du hvilken type henger du ønsker å leie, ønsket dato og hvor lang tid du ønsker å leie hengeren.

Hengeren hentes og avleveres til leid tidspunkt og låses.  

Alle betalinger gjøres forskuddsvis og kan gjøres ved drop in eller online.

Du kan benytte alle typer betalingskort hos oss eller kontant. Faktura tilbys kun firmaer. 

 

 • Avbestilling 

Alle avbestillinger må gjøres senest 12 timer før avtalt leieforhold.

Ved avbestilling etter dette vil leien bli fakturert i sin helhet.

Ved bestillinger som ikke blir møtt opp til vil leietaker bli fakturert med et gebyr på kr 500,-

 

 • Tilbakelevering 

Leietaker plikter seg til å tilbakelevere hengeren samt tilleggsutstyr innen leieforholdet er over.

Leietaker skal ta bilder av alle fire sider av hengeren. Foran, bak og begge langsider. Dette sendes til post@grenlandutleie.no

Dette er om leieobjektet leveres utenom åpningstid.

Bildene er leietakers bevis på at leieobjektet returneres uskadet.

Dersom et leieobjekt viser seg å være skadet ved inspeksjon og det ikke foreligger bilder eller at bildene er av så dårlig kvalitet at man ikke kan identifisere eventuelle skader vil leietaker stilles ansvarlig. 

ALLE hengere blir gått over av oss etter hver utleie.

 

 • Forsinkelse ved tilbakelevering

Ved forsinkelser belastes leietaker kr 200,- per påbegynt time.

Begrenset til kr 1500,- per døgn.

 

 • Låser i vinterhalvåret 

Ved frost kan låsene til tilhengerne fryse.

Dette kan føre til at låser er vanskeligere å åpne enten med nøkkel eller kodelås.

Utleier smører låsene jevnlig, men er ikke ansvarlig dersom leietaker ikke får opp lås/hengelås. 

Det anbefales å medbringe varmtvann eller låsolje dersom det er veldig kaldt ute.

 

 • Hjuloppheng 

Etter inspeksjonsrunden er det viktig å påse at alle hjul på tilhengeren ruller fritt.

Dette gjøres ved å kjøre i sakte fart og se i speilet at alle hjulene ruller fritt.

Hvis et hjul sitter fast kan man prøve i lav fart å rygge frem og tilbake, eller banke hardt midt på felgen.

Løsner ikke hjulet skal utleier kontaktes snarest.

Kjøring med låste hjul vil føre til full erstatning av ødelagte dekk

.

 • Spesielle leievilkår Båthengere!!!!

 

Alle våre båthengere med brems har spylesystem til tromler som kobles til en gardenakobling

og gjennomspyler innvendig i tromler.

Dette SKAL brukes etter sjøsetting.

Koble på og la renne godt før man kjører videre.

De fleste båthavner har disponibel hageslange til dette.

Dette forlenger levetiden for bremser og hjullager.

Hjullager bytte prises til 600,- pr hjul

Bremsebytte prises til 2000,- pr aksling.